Algemene Voorwaarden

 1. Begrippen
 • Elleke Cremers Theater & Yoga, Sportlaan 6, 4332 TM Middelburg
 • Ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 20148305
 • Website: www.ellekecremers.nl
 • E-mail: info@ellekecremers.nl
 • Telefoon: +31 (0)6 33687501
 1. Algemene Voorwaarden

Privépersonen: Aanmelding gaat via de mail waarna je van Elleke Cremers Theater & Yoga een bevestiging ontvangt. Voor workshops geldt dat na betaling je plek ook daadwerkelijk gereserveerd is.

Bij aanmelding voor een lessenserie of cursus ontvang je na aanmelding per mail een factuur voor de hele serie of cursus. Bij beschikbaarheid is het ook mogelijk om een losse les te volgen. Neem daarvoor altijd vooraf contact op met Elleke Cremers Theater & Yoga.

Bij deelname van lessen die gegeven worden binnen een andere organisatie gelden altijd de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende organisatie.

Onderwijs of boekingen door bedrijven: Na een verzoek per mail kan er gekeken worden naar de mogelijkheden. Desgewenst kan er een offerte worden opgemaakt en/of een overeenkomst afgesloten voor de specifieke opdracht.

 1. Annulering van een les, online les, workshop, privé les
 • Wanneer je niet met een les mee kan doen, mag je jezelf afmelden via email info@ellekecremers.nl of nog liever (zeker op het laatste moment) via app/sms op het nummer 06-33687501.
 • Lessen die je als deelnemer door eigen oorzaak of keuze mist (ziekte, vakantie, werk etc.) worden niet terug betaald. Soms is het mogelijk om lessen in te halen. Het eerder afbreken van een cursus door omstandigheden kan altijd in redelijkheid overlegd worden met de docent.
 • Lessen/workshops die door een instelling (dus geen privé-persoon) geboekt zijn bij Elleke Cremers Theater & Yoga worden volledig in rekening gebracht als ze minder dan een week voor de afgesproken datum geannuleerd worden.
 • Elleke Cremers Theater & Yoga heeft het recht om lessen te laten vervangen door een collega of te annuleren bij ziekte of overmacht van de docent. Een geannuleerde les wordt niet terug betaald maar mag je aan het einde van de cursus inhalen. Lessen die roostertechnisch niet aan het einde van de cursus gepland kunnen worden, worden wel terugbetaald. Van de geannuleerde workshops kan de inschrijving blijven staan voor de volgende datum of kan worden terug betaald.
 • Als je eerder wil stoppen met de lessen, krijg je geen teruggaaf van lesgeld. Er zijn altijd uitzonderingen denkbaar. Op basis van redelijkheid. Neem contact op met Elleke Cremers Theater & Yoga om te overleggen.
 • Wanneer teruggaaf van lesgeld mogelijk is, wordt er €10,00 in mindering gebracht vanwege administratie kosten.
 • Wanneer je ingeschreven staat voor een workshop of privé les kan deze tot 24 uur vóór aanvang van de workshop, privé les worden geannuleerd. Bij tijdige annulering is teruggaaf van lesgeld mogelijk. Kan ik na je annulering iemand van de wachtlijst plaatsen, is teruggaaf van lesgeld ook mogelijk.
 1. Social Media
 • Elleke Cremers Theater & Yoga wil met foto’s/ beelden graag laten zien waar we mee bezig zijn. Tijdens de lessen kunnen er opnames worden gemaakt. Het kan zijn dat deze beelden eventueel geplaatst worden op de website, op social media kanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn) en in nieuwsbrieven. Als er foto’s gemaakt worden zal dat altijd vooraf gecommuniceerd worden. Elleke Cremers Theater & Yoga gaat zorgvuldig om met foto’s en films, en plaatst geen foto’s/films waardoor je schade kunt ondervinden. Mocht je liever onherkenbaar staan op een foto en/of film, laat dit dan even weten via e-mail naar info@ellekecremers.nl.
 • Bij sommige cursussen zal Elleke Cremers Theater & Yoga je toevoegen aan de what’s app groep van Elleke Cremers Theater & Yoga. Hierin word informatie gedeeld over de lessen.
 1. Aansprakelijkheid
 • Elleke Cremers Theater & Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fysiek en/of psychisch letsel, complicaties of blessures, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen, verband houdende met het volgen van yoga en/of theater verzorgd door Elleke Cremers Theater & Yoga.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je lichaam. Meld veranderingen en ga naar een specialist voor serieuze klachten. Luister naar signalen van je eigen lichaam, en ga niet over je grenzen heen. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt, of pijn ervaart, zodat de docent je kan helpen met de oefening. Elleke Cremers Theater & Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke klachten.
 1. Persoonsgegevens
 • Elleke Cremers Theater & Yoga verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers overeenkomstig met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).
 • Elleke Cremers Theater & Yoga gebruikt deze informatie voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, voor de administratie, en voor communicatie met de deelnemers; via persoonlijke e-mail, de WhatsApp of de nieuwsbrief.
 • Elleke Cremers Theater & Yoga geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
 1. Huisregels
 • Zet tijdens de les je telefoon uit of op stil.
 • Om hygiënische redenen word gevraagd om tijdens de yogalessen een eigen yogamat/(hand)doek mee te nemen of na afloop je eigen yogamat even schoon te maken (doekjes en schoonmaakmiddel zijn in de studio aanwezig).
 • Aangeraden word om minimaal vijf minuten voor de les aanwezig te zijn. Te laat komen kan storend zijn voor de mede deelnemers.
 1. Klachten
 • In geval van klachten met betrekking tot Elleke Cremers Theater & Yoga dient de deelnemer zich in eerste instantie te wenden tot de docent en in tweede instantie tot Elleke Cremers Theater & Yoga via e-mail: info@ellekecremers.nl
 1. Inhoud lessen/cursussen en bijbehorende cursusmaterialen
 • De auteursrechten op de inhoud van aangeboden lessen/cursussen en diens cursusmaterialen berusten bij Elleke Cremers Theater & Yoga.
 • Het is verboden de inhoud van lessen/cursussen en cursusmaterialen over te nemen, geheel of ten dele te (laten) verveelvoudigen in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder begrepen: kopiëren of laten kopiëren, of anderszins te openbaren.
 • Het is uitdrukkelijk verboden cursusmaterialen te verkopen of anderszins af te staan aan derden.
Back to top